Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne (adres: ul. Zdrojowa 10, Bielsko-Biała 43-300)

Zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej pod numerem KRS: 0000213720.

W dniu 03 sierpnia 2004 r. W dniu 08 lutego 2005 r. otrzymało status organizacji pożytku publicznego.

Regon: 072917165,

NIP: 5472008135.

Getin Noble Bank SA 14 1560 0013 2353 8856 6000 0001

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków na rzecz ludzi przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Stowarzyszenie zdobywa środki na budowę stacjonarnego hospicjum poprzez:

  • rozprowadzanie cegiełek przy parafiach Diecezji Bielsko - Żywieckiej po uzyskaniu zgody księży Proboszczów,
  • organizację koncertów charytatywnych w kościele NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej,
  • organizację zbiórek publicznych przeprowadzanych przez młodzież pod opiekś nauczycieli,
  • realizację Ogólnopolskiego Programu Pola Nadziei skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, w ramach którego organizowane są przez szkoły festyny, aukcje prac uczniowskich, loterie fantowe, wystawy, spektakle teatralne, koncerty itp.
  • z odpisów 1% podatku od osób fizycznych,
  • pozyskiwanie darowizn od darczyńców- sojuszników SSH.